Visite: 1261

Valutazione attuale: 0 / 5

MAROTO-HA TAKEDA-RYU IAIDO

武田流魔呂登派居合道

NI-KYU 2° KYU
Programma tecnico dal 2° al 1° Kyu
Cintura marrone a cintura marrone una striscia
Nokyu a Ikkyu

Kiri Waza:

 • Migi-men-kiri
 • Hidari-men-kiri
 • Migi-do-kiri
 • Hidari-do-kiri
 • Migi-kote-kiri
 • Hidari-kote-kiri

 

Uke Morote Waza:

 • Jodan-migi-harai
 • Jodan-hidari-harai
 • Chudan-migi-harai
 • Chudan-hidari-harai
 • Jodan-migi-tome
 • Jodan-hidari-tome
 • Chudan-migi-tome
 • Chudan-hidari-tome
 • Chudan-migi-mine-barai
 • Chudan-hidari -mine-barai

 

Tai-sabaki-battto:

 • Hiki-ashi-batto
 • Hidari-irimi-batto
 • Migi-irimi-batto
 • Tai-otoshi-batto
Torna su