BLC Yudansha

Neri Adriana Senpai
Ruolo: 4° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Pippia Edoardo
Ruolo: 4° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Del Bianco Mattia
Ruolo: 2° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Raimondi Davide
Ruolo: 2° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Raimondi Gian Artemio
Ruolo: 2° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Palmas Susanna
Ruolo: 2° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Marson Davide
Ruolo: 1° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Brocchetta Giorgio
Ruolo: 1° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Tonizzo Isabel
Ruolo: 1° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Ferro Floriana
Ruolo: 1° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Sguassero Giacomo
Ruolo: 1° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Pedronetto Vania
Ruolo: 1° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Maccagnan Alessandro
Ruolo: 1° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Neri Enrico
Ruolo: 1° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Maritan Francesca
Ruolo: 1° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
De Pase Mannuel
Ruolo: 1° Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do
Torna su